Bezpečnost dětí na unikátním hřišti Pecka v Krkonoších | Carl Stahl Architektura

NEREZOVÉ SÍTĚ, NEREZOVÁ LANA A MEMBRÁNOVÉ KONSTRUKCE

ZÁBRADLÍ, ZABEZPEČENÍ

Zajištění bezpečnosti dětí na unikátním hřišti v Herní krajině Pecka pomocí sítí X-TEND

Bezpečnostní výplně herních prvků a lávek zajišťují sítě X-TEND® s certifikací ETA v černé barvě, která je oku takřka neviditelná. Nerezovými sítěmi jsme vybavili tři hlavní atrakce, kde skutečnou výzvou byly výplně paroží jelena. Šlo o mnohoúhelníky, což není jednoduché ani z praktického, ani z estetického hlediska. Celkově bylo pouze na paroží použito přes osmdesát sítí, byly navrženy a vyrobeny vhodné rámy, následně vložené do mnohoúhelníků a vypletené sítěmi na míru.

Bezpečnost na pohyblivých lávkách

Výzvou bylo i provedení zábradlí na stezkách přes tzv. hnízda, u kterých se střídají výšky a navazují na ně jednotlivé houpací mosty. Sítě díky své jedinečné flexibilitě mohou odolávat výkyvům lávek a stále návštěvníkům zajišťovat absolutní bezpečí. Na atrakcích bylo také nutné zajistit veškerá potenciálně nebezpečná místa včetně detailů, jakými jsou například otřepy u lanek. Každý zalisovaný spoj jsme separátně zabrousili zejména kvůli bezpečnosti dětí, které se zde pohybují.

PROJEKT:Herní krajina Pecka, Krkonoše
APLIKACE:zabezpečení
PRODUKT:CXE micro black 340 m², ◊ 40 mm, ø 1,5 mm
CXE black 160 m², ◊ 80 mm, ø 1,5 mm
ARCHITEKT:Ing. arch. Matěj Hájek
FOTO:Archiv Carl Stahl
PROJEKT:Herní krajina Pecka, Krkonoše
APLIKACE:zabezpečení
PRODUKT:CXE micro black 340 m², ◊ 40 mm, ø 1,5 mm
CXE black 160 m², ◊ 80 mm, ø 1,5 mm
ARCHITEKT:Ing. arch. Matěj Hájek
FOTO:Archiv Carl Stahl