Tichá bezpečnostní síť hřiště na střeše Komunitního centra Máj | Carl Stahl Architektura

NEREZOVÉ SÍTĚ, NEREZOVÁ LANA A MEMBRÁNOVÉ KONSTRUKCE

zábradlí, zabezpečení, fasáda, ozelenění

Bezpečnostní nerezové sítě pro komunitní centrum Máj

Společnost Carl Stahl zvítězila ve výběrovém řízení na dodavatele bezpečnostních sítí pro komunitní centrum na sídlišti Máj v Českých Budějovicích. Hlavními kritérii pro výběr dodavatele byla spolehlivost, vysoká kvalita produktu i vlastní instalace, rychlost dodání, návrh řešení, dodání statického výpočtu a samozřejmě certifikace pro zajištění proti pádu osob. Ve všech zmíněných požadavcích splnila společnost Carl Stahl kritéria více než nadstandardně, což se potvrdilo také při přejímce dokončeného díla, kdy byla kvalita vybraného dodavatele oceněna nejvyšším možným hodnocením – VYSOKÁ KVALITA. Podle slov stavbyvedoucího byly pro dané hodnocení zásadní zejména tyto faktory: celkový průběh spolupráce během dané realizace, více jak 100% pracovní nasazení zkušeného montážního týmu, schopnost flexibilně reagovat na nenadálé situace na stavbě, samotná kvalita dodaného produktu včetně všech potřebných certifikací, především evropské certifikace ETA.

Použité nerezové sítě X-TEND byly v projektu použity pro zajištění proti pádu osob po téměř celém obvodu budovy a dále u všech schodišť v objektu komunitního centra. Zvolená velikost oka sítě ponechala stavbě otevřenost a vzdušnost při dodržení 100% bezpečnosti proti pádu osob. Díky své jemnosti nerezová síť nenarušuje architektonický ráz stavby.

Nerezové sítě slouží současně jako podpůrná konstrukce pro popínavou zeleň, která je osázena ze dvou stran budovy. Tato zeleň přinese uživatelům budovních prostor zcela přírodní zastínění, které ocení především v letních měsících, kdy je v této části republiky dlouhodobě slunečné počasí.

Na střeše budovy se nachází otevřené multifunkční hřiště, které bylo potřeba rovněž zabezpečit. V návrhu jsme počítali se specifickými nároky na síť s ohledem na povahu využívání sportoviště. Menší oko nerezové sítě bezpečně zamezuje průniku tenisového míčku na všudypřítomné okolní komunikace. Síť je při kontaktu s osobami nebo předměty, jakými je právě třeba míč, tichá, což ocení okolí intenzivně využívaného hřiště. Odborně nainstalovaná nerezová síť od Carl Stahl ale především bezpečně ochrání i všechny hráče před případným pádem. Díky své transparentnosti ale neomezuje návštěvníkům hřiště netradiční výhled do okolí.

Projekt získal mnoho prestižních ocenění, mimo jiné např. Cenu Slovenskej komory architektov za architekturu CE∙ZA∙AR v roce 2015, nominace na Cenu Evropské komice Mies van der Rohe Award a finalista České ceny za architekturu 2017.

 

PROJEKT:Komunitní centrum Máj, České Budějovice
APLIKACE:zábradlí, zabezpečení, fasáda, ozelenění
PRODUKT:X-TEND 1800 m², ◊ 120 mm, Ø 2,0 mm
X-TEND ◊ 40 mm, Ø 2,0 mm
AUTOR:SLLA Architects | Miriam Lišková, Michal Sulo
OCENĚNÍ:Cena Slovenskej komory architektov za architekturu CE∙ZA∙AR v roce 2015
Nominace na Cenu Evropské komice Mies van der Rohe Award
Finalista České ceny za architekturu 2017
FOTO:SLLA Architects
PROJEKT:Komunitní centrum Máj, České Budějovice
APLIKACE:zábradlí, zabezpečení, fasáda, ozelenění
PRODUKT:X-TEND 1800 m², ◊ 120 mm, Ø 2,0 mm
X-TEND ◊ 40 mm, Ø 2,0 mm
AUTOR:SLLA Architects | Miriam Lišková, Michal Sulo
OCENĚNÍ:Cena Slovenskej komory architektov za architekturu CE∙ZA∙AR v roce 2015
Nominace na Cenu Evropské komice Mies van der Rohe Award
Finalista České ceny za architekturu 2017
FOTO:SLLA Architects

FOTOGALERIE