Nerezové síťové výplně zábradlí lávky v Písku | Carl Stahl Architektura

NEREZOVÉ SÍTĚ, NEREZOVÁ LANA A MEMBRÁNOVÉ KONSTRUKCE

Zábradlí, zabezpečení

Lávka Dagmar Šimkové v jihočeském Písku

Zhruba 140 metrů dlouhá a tři metry široká lávka z ateliéru architekta Josefa Pleskota se nachází na 27 km povodí řeky Otavy, v jihočeském Písku. Nese jméno místní rodačky a politické vězeňkyně Dagmar Šimkové. Lávka pro pěší a cyklisty spojuje břehy mezi Václavským předměstím a Hradištěm a propojuje tak lokální cyklostezku.

Díky ojedinělému řešení lávky, které je založeno na netradičním spojení dvou konstrukčních systémů – části visuté a části zavěšené, získala lávka Dagmar Šimkové v roce 2019 titul PRESTA, prestižní stavba jižních Čech v kategorii Dopravní a ostatní inženýrské stavby – mosty a lávky.

Bezpečnostní výplně konstrukce zábradlí zajišťují ETA certifikované nerezové sítě X-TEND, které jsou bezpečné, vzdušné a díky své jemnosti nenarušují vizuální stránku projektu.

PROJEKT:Lávka Dagmar Šimkové, Písek
APLIKACE:zábradlí, zabezpečení
PRODUKT:X-TEND ◊ 40 mm
ARCHITEKT:Ing. arch. Josef Pleskot
FOTO:Archiv Carl Stahl
PROJEKT:Lávka Dagmar Šimkové, Písek
APLIKACE:zábradlí, zabezpečení
PRODUKT:X-TEND ◊ 40 mm
ARCHITEKT:Ing. arch. Josef Pleskot
FOTO:Archiv Carl Stahl

FOTOGALERIE