Zastřešení terasy bytového domu bílou membránovou plachtou | Carl Stahl Architektura

NEREZOVÉ SÍTĚ, NEREZOVÁ LANA A MEMBRÁNOVÉ KONSTRUKCE

Membránové konstrukce

Membránové zastřešení Amfiteátru na Benediktu

Ve sportovně rekreačním areálu vodní nádrže Benedikt v Mostě prošla komplexní rekonstrukcí mimo jiné také budova amfiteátru. Zastřešení jeviště navrhla a realizovala společnost Carl Stahl.

Konstrukce zastřešení je cca 22 m dlouhá a 16 m široká. Nejvyšší bod zastřešení je cca 10 m nad úrovni upraveného terénu. Celková čistá plocha membrány je 225 m2. Dominantou a zároveň hlavním nosným konstrukčním prvkem je přední ocelový oblouk o poloměru 11 m. Oblouk tvoří jakési ohraničení celé scény a dodává jevišti patřičnou důležitost. Je dominantní, ale zároveň jednoduchý, a proto ani v kombinaci se čtveřicí táhel neruší diváka ve výhledu na jeviště.

Kromě zajištění nerušeného výhledu pro diváky bylo nutné vyřešit kotvení membrány do stávající starší budovy. Z důvodu nevhodné stávající konstrukce byla odstraněna horní část zdi a nabetonována nová koruna zdi, do které již bylo možné membránu bez problému zakotvit.

Tento projekt opět prověřil vynikající schopnosti projekčního a realizačního týmu Carl Stahl, který se dovede vypořádat i se složitějšími podmínkami a přizpůsobit stávající konstrukce tak, aby byly vhodné pro kotvení moderních membránových systémů. 

 

Dodané služby:

• vytvoření 3D modelu stávající konstrukce

• studie – formfinding (hledání tvaru membrány)

• statická analýza membránové konstrukce včetně spolupůsobení ocelové konstrukce, základových konstrukcí

• Stavebně konstrukční řešení v rozsahu prováděcí projektové dokumentace

• Výrobní dokumentace ocelových konstrukcí

• Střihové plány pro membránu

• Montáž membrány

PROJEKT:Amfiteátr na Benediktu, Most
APLIKACE:membránové konstrukce
SKUTEČNÁ PLOCHA:225 m²
REALIZACE:2023
FOTO:Archiv Carl Stahl
PROJEKT:Amfiteátr na Benediktu, Most
APLIKACE:membránové konstrukce
SKUTEČNÁ PLOCHA:225 m²
REALIZACE:2023
FOTO:Archiv Carl Stahl

FOTOGALERIE