Membránové celoroční zastřešení amfiteátru školy v Praze | Carl Stahl Architektura

NEREZOVÉ SÍTĚ, NEREZOVÁ LANA A MEMBRÁNOVÉ KONSTRUKCE

MEMBRÁNY

MEMBRÁNOVÉ ZASTŘEŠENÍ AMFITEÁTRU ŠKOLY

Návrh tvaru membrány proběhl v součinnosti firmy STARÝ A PATRNER s.r.o. a architektů firmy Carl Stahl. Návrh je založen na velmi jednoduchém a lehkém hyperbolickém paraboloidu, který je definován liniovým kotvením na fasádě školy, a tři trojnožky tvořené sloupem a dvěma táhly. Membrána je v jednom kuse materiálu, a tak mezi jednotlivými body podpor vznikají velké rozpony, které jsou typické pro tyto lehké konstrukce.

PROJEKT:ZŠ Petrovice, Praha
APLIKACE:membránové konstrukce
SKUTEČNÁ PLOCHA:207 m²
FOTO:Archiv Carl Stahl
PROJEKT:ZŠ Petrovice, Praha
APLIKACE:membránové konstrukce
SKUTEČNÁ PLOCHA:207 m²
FOTO:Archiv Carl Stahl

FOTOGALERIE