Membránové zastřešení autobusového nádraží v Hradci Králové | Carl Stahl Architektura

NEREZOVÉ SÍTĚ, NEREZOVÁ LANA A MEMBRÁNOVÉ KONSTRUKCE

Membránové konstrukce

Zastřešení terminálu hromadné dopravy v Hradci Králové - nejrozsáhlejší projekt v ČR

Zastřešení autobusového nádraží sestává ze 12 polí textilních membrán ukotvených na ocelovou konstrukci. Jednotlivá pole mají velikost cca 20x30m a jsou sestavena do 4 řad po 3 polích. S celkovými 7200 metry čtverečními membrán se tak jedná o nejrozsáhlejší projekt v České republice. Membrány jsou svařeny z PES tkaniny s nánosem PVC a zalakováním. Všechny spoje membrány s OK jsou překryty textilní „sukýnkou“ pro zajištění vodotěsnosti. Na oblouky je membrána kotvena pomocí rektifikovatelných vidliček a hliníkových lišt, na výložníky je upevněná pomocí hliníkové kedrlišty.

Jedinečný tvar membrány

Tvar zastřešení je určen předním (nižším) a zadním (vyšším) obloukem z trubkového profilu a podélné strany polí jsou kotveny na přímé ocelové výložníky s mírným zakřivením. V krajních polích jsou osazeny přepadové trubky – vždy 2 v jednom poli. Dále jsou v krajních polích prostupy pro táhla ocelové konstrukce – ocelový prstenec, po osazení zavařený krycí tkaninou pro zajištění vodotěsnosti.

Pravidelné prohlídky konstrukce a mytí membrány

PROJEKT:Autobusové nádraží, Hradec Králové
APLIKACE:membránové konstrukce
PRODUKT:Flexlight Advanced 1302 S2
SKUTEČNÁ PLOCHA:7200 m²
AUTOR:Ing. arch. Patrik Kotas - Atelier designu a architektury; Jan Štípek; Ing. arch. Jaromír Chmelík
PROJEKTANT:METROPROJEKT Praha a.s.; Ing. arch. Patrik Kotas - Atelier designu a architektury
FOTO:Archiv Carl Stahl
PROJEKT:Autobusové nádraží, Hradec Králové
APLIKACE:membránové konstrukce
PRODUKT:Flexlight Advanced 1302 S2
SKUTEČNÁ PLOCHA:7200 m²
AUTOR:Ing. arch. Patrik Kotas - Atelier designu a architektury; Jan Štípek; Ing. arch. Jaromír Chmelík
PROJEKTANT:METROPROJEKT Praha a.s.; Ing. arch. Patrik Kotas - Atelier designu a architektury
FOTO:Archiv Carl Stahl

FOTOGALERIE