Membránové zastřešení typizované čerpací stanice | Carl Stahl Architektura

NEREZOVÉ SÍTĚ, NEREZOVÁ LANA A MEMBRÁNOVÉ KONSTRUKCE

MEMBRÁNOVÉ KONSTRUKCE

Membránové zastřešení typizované čerpací stanice

PES membrána s PVC zátěrem na nosné ocelové konstrukci s kotevními lany jako celoroční zastřešení typizované čerpací stanice, které je možné postavit kdekoli pouze s místní úpravou kotevních prvků dle geologického podloží a povětrnostních vlivů. Celé zastřešení je dlouhé téměř 10 metrů a široké 8 metrů. Konstrukce zajišťuje volný průjezd vozidlům ve vyšší části 4 metry a v nižší 3,5 metru. Celková skutečná plocha membrány je 72 m2.

Typizované designové a funkční řešení

Membrána má půdorysný tvar lichoběžníku, delší strany jsou vůči sobě lehce šikmé a jsou napevno uchycené do ocelového ohýbaného nosníku. Hlavní nosnou konstrukci tvoří ocelový rám skládající se ze tří sloupů a rozpěry těsně pod membránou. Sloupy jsou kotveny na ostrůvku mezi komunikacemi čerpací stanice. Na kratších stranách je potřebné dvojí křivosti membrány docíleno snížením a zvýšením středních cípů plachty. V horním konci oblouků je cíp tlačen pomocí vzpěradla a 4 kotevních lan směrem dolů. Na kraji obloukových nosníků je umístěna ocelová rozpěra. Střední cíp je tlačen vzhůru pomocí ocelového sloupu a dvou kotevních lan na dolním konci oblouků. Stabilita spodních konců obloukových nosníků je zajištěna dvojicí sloupů s dvěma kotevními lany.

PROJEKT:Tuto, Modra, Slovenská republika
APLIKACE:membránové konstrukce
SKUTEČNÁ PLOCHA:72 m²
AUTOR:Ing. arch. Nina Kleinová
PROJEKTANT:Ing. arch. Zdeněk Hirnšal, Ing. Václav Luzar, Ing. arch. Pavel Jurčík, Ing. arch. Stanislav Hák
STATIK:Ing. Václav Luzar, Ing. Svitlana Kalmykova
FOTO:Archiv Carl Stahl
PROJEKT:Tuto, Modra, Slovenská republika
APLIKACE:membránové konstrukce
SKUTEČNÁ PLOCHA:72 m²
AUTOR:Ing. arch. Nina Kleinová
PROJEKTANT:Ing. arch. Zdeněk Hirnšal, Ing. Václav Luzar, Ing. arch. Pavel Jurčík, Ing. arch. Stanislav Hák
STATIK:Ing. Václav Luzar, Ing. Svitlana Kalmykova
FOTO:Archiv Carl Stahl

FOTOGALERIE