Zeleň a bezpečnost v parkovacím domě Aupark Bratislava | Carl Stahl Architektura

NEREZOVÉ SÍTĚ, NEREZOVÁ LANA A MEMBRÁNOVÉ KONSTRUKCE

Zábradlí, zabezpečení, ozelenění, fasáda

Parkovací dům Aupark shopping center Bratislava

Ve všech patrech parkovacího domu bratislavského Auparku plní nyní nerezové sítě X-TEND na lávkách pro pěší funkci vysoce bezpečné bariéry proti pádu osob. ETA certifikovaná nerezová síť zabezpečuje od střechy do přízemí také venkovní únikové schodiště. Po obvodu budovy sítě v určených částech slouží také jako nosná konstrukce pro řízený růst rostlin

Ve spodních úrovních jsme instalovali nerezová lana, po kterých se rostliny navedou na nerezové sítě a plynule tak zazelení linie únikových schodišť směrem nahoru
k horním patrům. Na střeše parkovacího domu je hustota vegetace podpořena další výsadbou rostlin. Celá budova získá díky částečnému ozelenění příjemnou
a vyváženou kompozici a rozšíří zeleň sousedících sadů Janka Kráľa. Nerezové sítě X-TEND jsou bezúdržbové a vhodné i pro vysoké zatížení pnoucími se rostlinami.

V této realizaci jsou použity, kromě standardních nerezových, také nerezové sítě v černém provedení, které dají vyniknout ocelovému rastru fasády budovy.

PROJEKT:Parkovací dům Aupark Shopping Center Bratislava, Slovenská republika
APLIKACE:zábradlí, zabezpečení, fasáda, ozelenění
PRODUKT:X-TEND CXE 350 m², ◊ 50 mm, Ø 2 mm
X-TEND CXE 1200 m², ◊ 100 mm, Ø 2 mm
X-TEND CXE ČERNÁ 40 m², ◊ 80 mm, Ø 2 mm
X-TEND CXE ČERNÁ 100 m², ◊ 100 mm, Ø 2 mm
X-TEND CXE ČERNÁ 80 m², ◊ 120 mm, Ø 2 mm
AUTOR:BOGÁR KRÁLIK URBAN ateliér architektúry a designu
FOTO:Archiv Carl Stahl
PROJEKT:Parkovací dům Aupark Shopping Center Bratislava, Slovenská republika
APLIKACE:zábradlí, zabezpečení, fasáda, ozelenění
PRODUKT:X-TEND CXE 350 m², ◊ 50 mm, Ø 2 mm
X-TEND CXE 1200 m², ◊ 100 mm, Ø 2 mm
X-TEND CXE ČERNÁ 40 m², ◊ 80 mm, Ø 2 mm
X-TEND CXE ČERNÁ 100 m², ◊ 100 mm, Ø 2 mm
X-TEND CXE ČERNÁ 80 m², ◊ 120 mm, Ø 2 mm
AUTOR:BOGÁR KRÁLIK URBAN ateliér architektúry a designu
FOTO:Archiv Carl Stahl

FOTOGALERIE