Světelné sítě X-LED na Torch Tower v Kataru | Carl Stahl Architektura

NEREZOVÉ SÍTĚ, NEREZOVÁ LANA A MEMBRÁNOVÉ KONSTRUKCE

Fasáda, media

Fasáda s 12 000 LED body v Kielu se stává novou atrakcí

Kielský přístav je jedním z nejuniverzálnějších v Pobaltí. Jeho geografická poloha, trvalá hloubka pro námořní plavidla a přímé napojení na vnitrostátní železniční a silniční síť činí přístav velmi atraktivním pro nákladní i osobní dopravu.

Lodě kotvící v přístavu potřebují elektřinu pro svá osvětlení, chlazení jídla a jiné potřeby. Vše je napájeno lodními dieselovými generátory. Na nejnavštěvovanější umělé vodní cestě na světě proto vznikl úchvatný projekt. Nový pobřežní napájecí systém, který zdobí naše X-LED fasáda. Systém pokrývá 44 procent energetických požadavků lodí kotvících v přístavu, zcela bez emisí a klimaticky neutrálním způsobem. Do dvou let by to mělo být 60 až 70 procent.

Nerezová síť X-LED s více než 12 000 instalovanými LED body byla realizována ve spolupráci s Carl Stahl ARC, Trilux Cologne a TEAMLICHT Hamburg. Když jsou všechny LED diody v provozu, vykouzlí se na LED stěně široká škála motivů na ploše o velikosti kolem 720 metrů čtverečních při spotřebě necelých 25 kilowatthodin zelené elektřiny. Neustále se měnící světelné vizualizace poutají pozornost k tomuto zelenému projektu, který chrání klimatické dopady původních zdrojů energie na naši planetu.

PROJEKT:Port of Kiel, Německo
APLIKACE:fasáda, media
PRODUKT:X-LED: 160.000 LED bodů na X-TEND 3.000 m², ◊ 300 mm
Autor:Architect
Teamlicht Hamburg
FOTO:Markus Bollen
PROJEKT:Port of Kiel, Německo
APLIKACE:fasáda, media
PRODUKT:X-LED: 160.000 LED bodů na X-TEND 3.000 m², ◊ 300 mm
Autor:Architect
Teamlicht Hamburg
FOTO:Markus Bollen

FOTOGALERIE