Průchozí voliéra La Pampa v Zoo Ostrava | Carl Stahl Architektura

NEREZOVÉ SÍTĚ, NEREZOVÁ LANA A MEMBRÁNOVÉ KONSTRUKCE

ZOO

Voliéra La Pampa v ZOO Ostrava

Vítězný projekt Stavba roku 2021

Voliéra La Pampa ostravské ZOO zvítězila v prestižní soutěži Stavba roku 2021 v kategorii veřejného hlasování. La Pampa, ač primárně určená pro zvířata, je také interaktivním uměleckým dílem, do kterého lidé mohou vstoupit a užít si jej v nepřeberných možnostech úhlů pohledu. Zvenku, zevnitř, celkově i v detailech.

Důležitost přípravné fáze

2341 metrů čtverečních sítě. Od první skici jsme věděli, že tento projekt bude jedinečný. Jsme experty na voliéry, ale La Pampa není pouze jedna ze stovek dalších. K projektu jsme byli přizváni nejen jako dodavatelská firma, ale také jako architekti. A to až v době, kdy stály 4 hlavní pylony jakožto nosná konstrukce budoucí voliéry. Původním záměrem bylo vybudovat něco účelného a hezkého. Od první schůzky projekčního týmu Carl Stahl se zástupci ZOO a projekční kanceláře Auplan (a naší první skici) bylo jasné, že vytvoříme něco unikátního a krásného. 

Navržena jako symbolické spojení tří oblastí Argentiny: Espinalu, Monte a Pampy s odlišným podnebím i vegetací

Díky úzké spolupráci architektů, stavebníků a zoologů bylo možné vytvořit unikátní prostředí, které je jednak atraktivní pro návštěvníky ostravské ZOO a jednak příznivé k jeho okřídleným obyvatelům. Svérázná voliéra je domovem hejna kondorů havranovitých, ibisů šedokřídlých, dále jsou zde ostralky žlutozobé, kachny bronzovokřídlé, pisily americké a jeden zástupce savců morče divoké.

Elegantní, lehké a vzdušné tvarosloví voliéry tvoří na míru navržená nosná konstrukce promyšleného systému sloupů a táhel, založených na mikropilotech. Na nosný systém navazují zdánlivě levitující, téměř neviditelné stěny a zastřešení tvořené nerezovou sítí X-TEND.

Voliérou vede klikatá stezka, přivádějící návštěvníky téměř na dosah ruky ptactvu, ale zároveň míjí a nenarušuje jejich klidové zóny. Stezku lemuje bohatá zeleň, kamenná návrší a mokřady, kde se ptáci cítí jako doma. Voliéra je zpřístupněna návštěvníkům včetně rodin s dětmi i osobám se sníženou schopností pohybu prostřednictvím dvou bezbariérových vstupů z jihovýchodní a jihozápadní strany. Součástí vnitřní plochy voliéry je tzv. odstavná voliéra, která slouží k odchytu a následnému rozdělení ptáků do jednotlivých vnitřních ubikací dle chovatelských nároků a specifik. Jižní fasádu vnitřní voliéry tvoří kamenné bloky připomínající skalní útvar, který je klidovou zónou ptáků. Skladba zeleně je navržena tak, aby maximálně připomínala charakter jihoamerické pampy a tamní mokřady.

PROJEKT:La Pampa, Zoo Ostrava
APLIKACE:ZOO
PRODUKT:X-TEND CXE, ◊ 25 mm, ø 1,5 mm, 2035 m²
OCENĚNÍ:Cena veřejnosti – CNN Prima News v soutěži Stavba roku 2021
FOTO:Archiv Carl Stahl
PROJEKT:La Pampa, Zoo Ostrava
APLIKACE:ZOO
PRODUKT:X-TEND CXE, ◊ 25 mm, ø 1,5 mm, 2035 m²
OCENĚNÍ:Cena veřejnosti – CNN Prima News v soutěži Stavba roku 2021
FOTO:Archiv Carl Stahl