Nová voliéra pro pumu v Zoo Děčín z nerezové sítě | Carl Stahl Architektura

NEREZOVÉ SÍTĚ, NEREZOVÁ LANA A MEMBRÁNOVÉ KONSTRUKCE

zoo

Voliéra výběhu pro pumu v Zoo Děčín

Voliéra výběhu pro pumy, v západním cípu děčínské zoo, měla za cíl maximálně využít zadaný pozemek a splynout s okolím, resp. lesem v pozadí. Požadavků se podařilo dosáhnout použitím černých nerezových sítí X-TEND, které jsou v kontextu tmavého pozadí takřka neviditelné.

Původní objekt zázemí byl nahrazen novým, plně vyhovujícím, objektem a nový výběh ve tvaru L, obklopující budovu zázemí, je definován nerezovou sítí. Černá nerezová síť X-TEND je použita jak na střeše, tak na bocích voliéry. Střecha má díky dvojici pylonů a jednomu oblouku efektní, dvojitě zakřivený tvar. V boční síti je navržena jedna tabule skla pro nerušený výhled návštěvníků z bezprostřední blízkosti, v ostatních místech je mezi voliérou a návštěvnickou cestou plánován pás zeleně.

Půdorysná plocha výběhu je cca 140 m2. Maximální výška voliéry v nejvyšším bodě je cca 5,6 m nad terénem. Tvar voliéry je tvořen pomocí čtyř nakloněných sloupů, dvou pylonů a jednoho oblouku. Stabilita sloupů je zajištěna pomocí dvojic kotevních táhel. Mezi tyto sloupy jsou natažena nerezová obvodová lana, na které je opletena jak střešní, tak boční nerezová síť. Ve spodní části je nerezová síť napletena na nerezové obvodové lano, které je kotveno pomocí šroubů s okem do základového pasu. 

PROJEKT:Voliéra výběhu pro pumu, Zoo Děčín
APLIKACE:ZOO
PRODUKT:X-TEND CXE ČERNÁ, ◊ 80 mm, Ø 2 mm, 253 m² / ◊ 50 mm, Ø 2 mm, 61 m²
REALIZACE:2023
FOTO:Archiv Carl Stahl
PROJEKT:Voliéra výběhu pro pumu, Zoo Děčín
APLIKACE:ZOO
PRODUKT:X-TEND CXE ČERNÁ, ◊ 80 mm, Ø 2 mm, 253 m² / ◊ 50 mm, Ø 2 mm, 61 m²
REALIZACE:2023
FOTO:Archiv Carl Stahl

FOTOGALERIE