Nový výběh pavilonu opic s přepouštěcím tunelem v Zoo Děčín | Carl Stahl Architektura

NEREZOVÉ SÍTĚ, NEREZOVÁ LANA A MEMBRÁNOVÉ KONSTRUKCE

zoo

Nový výběh pavilonu opic v Zoo Děčín

Původní výběh, přiléhající k ubikaci, v centrální části děčínské zoologické zahrady, již svým technickým stavem nevyhovoval potřebám chovu drobných opů, stejně jako bylo žádoucí oživení tohoto chovného zařízení. Nové řešení přinesla od návrhu až po bezproblémovou realizaci společnost Carl Stahl.

Původní již dosluhující konstrukce výběhu byla odstraněna a nahrazena konstrukcí novou z nerezové sítě X-TEND a s minimem ocelových konstrukčních prvků. Celková délka výběhu je 15,6 m a šířka v nejširším bodě 4,1 m. Výběh slouží jako venkovní prostor pro primáty, který je propojen s vnitřními prostory expozice. Dále je prostor výběhu propojen přepouštěcím tunelem o délce 9,3 m, který slouží k volnému přemisťování opů do venkovního výběhu. Nový výběh je opatřen dvěma vstupními bránami a přepažen na dvě části.

PROJEKT:Výběh pavilonu opic, Zoo Děčín
APLIKACE:ZOO
PRODUKT:X-TEND CXE, ◊ 50 mm, Ø 2 mm / ◊ 40 mm, Ø 1,5 mm, 160,4 m²
REALIZACE:2022
FOTO:Archiv Carl Stahl
PROJEKT:Výběh pavilonu opic, Zoo Děčín
APLIKACE:ZOO
PRODUKT:X-TEND CXE, ◊ 50 mm, Ø 2 mm / ◊ 40 mm, Ø 1,5 mm, 160,4 m²
REALIZACE:2022
FOTO:Archiv Carl Stahl

FOTOGALERIE