Zastřešení vnitrobloku SLUK voděodolnou membránovou plachtou | Carl Stahl Architektura

NEREZOVÉ SÍTĚ, NEREZOVÁ LANA A MEMBRÁNOVÉ KONSTRUKCE

Membránové konstrukce

Zastřešení dvora Slovenského lidového uměleckého kolektivu (SĽUK)

Cílem architektonického návrhu bylo zastřešení části dvora Slovenského lidového uměleckého kolektivu (SĽUK). Úkol zněl jasně: efektivně a současně vkusně zastřešit vnitroblok pro konání open air akcí SĽUK v rámci letní sezóny.

Původní konstrukce počítala pouze s třemi poli. Ovšem vzhledem k velikosti zastřešení a případnému zatížení sněhem bylo nutné konstrukci posunout o půl pole, aby se nejvyšší vrchol zastřešení mohl zakotvit do původního prefabrikovaného sloupu. Na základě rozhodnutí architekta Seneckého se konstrukce rozšířila o další pole. A díky tomu byla dodržena také ideální symetrie konstrukce. Další výhodou celkového rozšíření zastřešení je i větší venkovní prostor využitelný pro konání letních akcí uměleckého tělesa, které svým působením může i nadále úspěšně reprezentovat slovenské lidové umění.

PROJEKT:Objekt SĽUK –
zastřešení vnitrobloku,
Bratislava-Rusovce,
Slovenská republika
APLIKACE:membránové konstrukce
SKUTEČNÁ PLOCHA:260 m²
AUTOR:Ing. arch. Pavol Senecký
REALIZACE:2017
FOTO:Archiv Carl Stahl
PROJEKT:Objekt SĽUK –
zastřešení vnitrobloku,
Bratislava-Rusovce,
Slovenská republika
APLIKACE:membránové konstrukce
SKUTEČNÁ PLOCHA:260 m²
AUTOR:Ing. arch. Pavol Senecký
REALIZACE:2017
FOTO:Archiv Carl Stahl

FOTOGALERIE