Zrekonstruovaná voliéra Africké skály po úniku ptactva | Carl Stahl Architektura

NEREZOVÉ SÍTĚ, NEREZOVÁ LANA A MEMBRÁNOVÉ KONSTRUKCE

zoo

Zrekonstruovaná voliéra Africké skály po úniku ptactva

Původní voliéra Africké skály byla otevřena v roce 2004. Opírá se o skalní masiv pod lanovkou a je určena především pro chov vzácných ibisů skalních, kterým skály poskytují přirozený prostor k hnízdění. Společně s ibisy zde žijí i další druhy ptáků hnízdících na skalních srázech, a také několik druhů vrubozobých ptáků, kteří se zabydleli u jezírka pod skalami.

Po nepředpokládaném úniku kolpíků skrze plastovou síť, bylo rozhodnuto o renovaci sítí a jejich náhradě za nerezové sítě, při zachování stávající ocelové konstrukce. Realizaci rekonstrukce voliéry o půdorysu 40 x 16 m a výšce sloupů cca 9 m provedla v roce 2016 společnost Carl Stahl.

PROJEKT:Africké skály, Zoo Praha
APLIKACE:ZOO
PRODUKT:X-TEND 1450 m², ◊ 40 mm, ø 1 mm
GENERÁLNÍ DODAVATEL:Carl Stahl
FOTO:Archiv Carl Stahl
PROJEKT:Africké skály, Zoo Praha
APLIKACE:ZOO
PRODUKT:X-TEND 1450 m², ◊ 40 mm, ø 1 mm
GENERÁLNÍ DODAVATEL:Carl Stahl
FOTO:Archiv Carl Stahl

FOTOGALERIE